De ziekte van Lyme en de homeopathische preventie en behandeling

De ziekte van Lyme of Lyme-borroliose is een infectieuze aandoening die je kan oplopen nadat je gebeten bent door een besmette teek. Gelukkig zijn niet alle teken besmet, slechts 10% van de teken bevatten een ziekte-verwekkende bacterie (Borrelia). Je kunt worden gebeten tijdens het wandelen of spelen in loofwouden met een dichte onderbegroeiing, weiden en stadsparken.

In de Lyme-ziekte kunnen 3 stadia worden onderscheiden die niet noodzakelijk allemaal doorlopen worden:
1. 3 dagen tot 3 maanden na de beet:
* ontstaan van een rode, ringvormige vlek die geleidelijk aan groter wordt op de plaats van de beet,
* ontstaan van grieperige symptomen zoals hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid, koorts.
2. enkele weken of maanden na de beet :
* pijn in armen of benen,
* scheefstaand gezicht veroorzaakt door een spierverlamming,
* dubbel zien,
* hartritmestoornissen;
3. maanden en soms zelfs jaren na de beet :
* pijn en zwelling van één (dikwijls ter hoogte van de knie) of meerdere gewrichten,
* chronische neurologische stoornissen (zelden),
* chronische huidaandoeningen t.h.v. armen en/of benen.
Iedereen die door een teek gebeten is kan de Lyme-ziekte oplopen. Het is mogelijk meerdere malen besmet te worden. De Lyme-ziekte wordt niet overgedragen van persoon tot persoon, noch van dier tot mens.

Behandeling

De reguliere behandeling bestaat uit het toedienen van antibiotica. Het blijkt echter dat ondanks antibiotische therapie veel patiënten restverschijnselen blijven houden van moeheid, gewrichtsklachten en soms neurologische uitvalsverschijnselen. We noemen dit Post-Lyme-Disease. Het komt vaker voor dat mensen langdurig klachten blijven houden na een infectie, we zien dit ook bij de ziekte van Pfeiffer, toxoplasmose en soms na griep. Deze restverschijnselen kunnen goed reageren op een homeopathische behandeling. 

Voorkomen van de ziekte van Lyme

- Verwijder de teek direct op de juiste manier met een tekentang.
- Neem direct erna contact met mij op over verdere homeopathische begeleiding.