Consultprijzen, geen btw meer

Per 1 januari 2013 is het BTW tarief voor homeopathische consulten verhoogd naar 21% en verviel de BTW vrijstelling voor homeopaten met een BIG opleiding door het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013.
Dankzij uitspraken van belastingrechters en de Hoge Raad in het najaar 2015 mag de fiscus geen onderscheid maken tussen 'alternatieve' en normale medische handelingen. Daarmee valt de basis weg onder het kabinetsbeleid om alternatieve behandelingen duurder te maken dan reguliere. Alternatieve artsen en behandelaars hoeven geen omzetbelasting (btw) meer af te dragen.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Klassieke homeopathie wordt door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De vergoeding van NVKH-klassiek homeopaten is opgenomen in de aanvullende verzekering, waarvoor het eigen risico niet geldt. De vergoedingen vindt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.
Alle vergoedingen bij elkaar voor 2016 vindt u hier: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/homeopathie#vergoedingen 

Tarieven

Vervolgconsult van gemiddeld 45 minuten: € 80,-
Eerste consult van gemiddeld 90 minuten: € 118,-
Telefonisch of kort consult vanaf: € 40,-.

Toelichting

- Telefonisch overleg tijdens de behandeling naar aanleiding van de inname van een geneesmiddel, zonder voorschrift van een nieuw middel, is gratis.
- Graag het consult direct contant betalen of binnen 14 dagen overmaken.
- Een niet-nagekomen, vergeten of te laat afgezegd consult wordt geheel in rekening gebracht.
- Een consult, dat minimaal 24 uur van tevoren en alleen telefonisch (niet per mail) is afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.

Afspraken

Een consult vindt plaats na afspraak tijdens het telefonisch spreekuur.
Dit spreekuur is van 8.30 - 9.00 uur en van 17.00 - 17.30 uur van maaandag t/m vrijdag

Incasso

Via de NVKH is de administratie aangesloten bij Incass, het incassosysteem van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.