Adresgegevens en Klachtregeling

Praktijkadres

Prins Hendriklaan 5-B
3972 EV Driebergen
T: 0343-521936
M: 06-10396172
E: info@homeopathiedriebergen.nl

Bereikbaarheid

In principe ben ik dag en nacht bereikbaar. Indien ik afwezig of in de praktijk werkzaam ben, kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op de telefoonbeantwoorder. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. Tijdens mijn vakantie wordt de praktijk waargenomen door een collega of u kunt mij op het mobiele nummer bereiken.
Bij verhindering wordt u verzocht om dit minimaal 24 uur tevoren telefonisch te laten weten (niet per mail!). Voor een niet nagekomen consult wordt de volledige consultprijs in rekening gebracht.

Genereer uw persoonlijke route

>> Google Maps

Route per auto

Vanuit Utrecht
A12 richting Arnhem, afslag Driebergen/Zeist. Ga rechts richting Driebergen. Na het tweede stoplicht de derde weg rechts. Dit is de Prins Hendriklaan.
Vanuit Arnhem
A12 richting Utrecht, afslag Driebergen/Zeist. Ga links richting Driebergen. Na het tweede stoplicht de derde weg rechts. Dit is de Prins Hendriklaan.
Route per openbaar vervoer
Vanaf Station Driebergen-Zeist
Bus 50 en 56 richting Doorn. Uitstaphalte Beukenstein. Tweede weg rechts. Dit is de Prins Hendriklaan.
Vanuit Doorn
Bus 50 en 56 richting Station Driebergen Zeist. Uitstaphalte Beukenstein. Oversteken en teruglopend de tweede weg rechts. Dit is de Prins Hendriklaan.

Klacht- en tuchtregeling

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen een zorgverlener en cliënt/patiënt geregeld moeten zijn. In dit proces onderscheiden we drie stappen.

1. Uiteraard probeer ik een klacht eerst zelf met u, de cliënt/patiënt op te lossen.

2. Komt ik er niet samen met u uit en vinden we geen gezamenlijke oplossing? Dan kunt u via het RBCZ, (gratis) een klachtenfunctionaris inschakelen.

3. Kan de klachtenfunctionaris ook niet helpen bij een passende oplossing? Dan kan een onpartijdig oordeel gewenst zijn via de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG), een professionele en deskundige geschillencommissie, die is erkend door het ministerie van VWS.


Als ingeschrevene van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). 
Uw klacht kunt u indienen via klachten@tcz.nu.