Lanthaniden/auto-immuunziekten

Een nieuwe groep homeopathische middelen, Lanthaniden, lijkt effectief te zijn bij de behandeling van auto-imuunziekten.
Homeopathisch arts Jan Scholten heeft de Lanthaniden geïntroduceerd in de homeopathische geneeskunde. Auto-immuunziekten waren in het verleden moeilijk homeopathisch te behandelen. Homeopathisch arts Jan Scholten uit Utrecht: "Ik ben gaan zoeken bij de middelen die niet bekend waren". Hij kwam uit bij de Lanthaniden, een zeldzame groep aardmetalen.
"Ik heb ontdekt dat Lanthaniden inwerken op de autonomie van de psyche. Mensen die erg bezig zijn met hun zelfstandigheid, hun individualiteit, die hun eigen weg willen gaan en daardoor vaak problemen krijgen, kunnen daarom baat hebben bij het gebruik van Lanthaniden. Wat dat betreft zijn het dus echt middelen van deze tijd, waarin mensen steeds meer zelf willen beslissen en hun individualiteit willen uitdrukken."

"Er bestaat een parallel tussen het autonomie-principe van de psyche en de autonomie op het lichamelijk gebied, zoals je die ziet bij auto-imuunziekten. Bij de autonomie van de psyche is er sprake van psychische verwarring over wat bij je hoort en wat niet van jezelf is. Dus: wat wil ik nu zelf en wat willen anderen dat ik doe? En bij een auto-imuunziekte is er soortgelijke lichamelijke verwarring of verstoring. Het immuunsysteem kan dan namelijk niet langer goed onderscheid maken tussen lichaamsvreemde en lichaamseigen stoffen, waardoor het lichaam ook lichaamseigen stoffen gaat afbreken."

Verborgen als zout
Lanthaniden zijn beslist niet nieuw, hooguit weinig bekend.
Tussen 1850 en 1950 zijn deze zeldzame aardmetalen ontdekt en in de scheikunde staan ze gewoon vermeld in het Periodiek Systeem der elementen. Dat ze pas zo laat bekend zijn geworden, komt volgens Scholten omdat Lanthaniden in zuivere vorm niet voorkomen." Deze aardmetalen zijn niet edel genoeg om puur voor te komen. Daarvoor roesten, of beter gezegd, corroderen ze te snel. Maar ook wanneer Lanthaniden als zout of als mineraal voorkomen, dan is het altijd in combinatie met allerlei andere stoffen. Lanthaniden zitten eigenlijk overal een beetje tussenin. Het woord Lanthaniden is afgeleid van het Griekse Lanthanein, verborgen zijn.

Naar eigen zeggen heeft Scholten de effectiviteit van Lanthaniden bij auto-immuunziekten zeven jaar gelden zelf 'ontdekt'. "Daar bestond geen informatie over en ook in het buitenland werden Lanthaniden toen nog niet toegepast bij aandoeningen van het immuunsysteem. Al brachten enkele producenten van homeopathische geneesmiddelen toen al wel een paar Lanthaniden op de markt."

Scholten, die in 2005 het boek Secret Lanthanides (Verborgen Lanthaniden) schreef, heeft de afgelopen vijf jaar Lanthaniden toegepast bij onder meer mensen met Multiple sclerose (M.S.), rheumatoide artritis (reuma), sclerodermie, de ziekte van Bechterew, de ziekte van Wegener, de ziekte van Hashimoto en bij mensen met ernstige darmontstekingen, zoals de Ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Aandoeningen als psoriasis en arthritis psoriatica reageren ook positief op deze middelen.

Vanaf het begin dat Jan Scholten over de Lanthaniden seminars heeft gegeven, heb ik deze gevolgd en ben ik deze middelen met succes in mijn praktijk gaan toepassen.
"De Lanthanidentherapie kan in principe prima samengaan met reguliere medicatie die mensen met een auto-immuunziekte doorgaans krijgen voorgeschreven van hun huisarts of behandelend specialist. Als zij voor Lanthaniden kiezen, hoeven deze mensen dus niet te stoppen met het gebruik van hun reguliere geneesmiddelen. In de praktijk blijven de reguliere medicatie net zo lang doorgebruikt totdat die mensen zich zoveel beter voelen, dat zij met minder toekunnen.
Vaak besluiten de mensen dan ook zelf dat zij hun reguliere medicatie minderen. Het advies is om dit alleen te doen in overleg met de eigen huisarts of specialist".