Inleiding tot de klassieke homeopathie

Een totale geneeswijze

Homeopathie is een geneeswijze die het natuurlijke, zelfherstellende vermogen van de mens stimuleert en versterkt. Bij ziekte is dat zelfherstellende vermogen verstoord, de weerstand is verminderd. De homeopaat probeert dit vermogen door toediening van een zeer kleine dosis van een bepaalde stof te prikkelen, waardoor het lichaam gaat reageren en het verstoorde evenwicht kan herstellen. Kortom; de homeopaat spreekt de eigen geneeskracht aan en zet die in werking.

De klassiek homeopaat betrekt in zijn geneeskunst de totale mens en niet alleen zijn ziektebeeld. Om een inzicht te krijgen in de patiënt is een uitgebreide anamnese nodig; het eerste consult duurt bij volwassenen dan ook meestal anderhalf uur. Vervolgconsulten, die gemiddeld eenmaal per twee maanden plaatsvinden duren een half uur tot een uur. Kinderconsulten nemen in de regel minder tijd in beslag; zij hebben nog niet zo'n lange "geschiedenis" en reageren meestal sneller dan ouderen.

In acute gevallen kan een kort telefonisch consult voldoende zijn om het juiste middel te kunnen bepalen.

De benaming klassieke homeopathie wil aangeven, dat zij zich baseert op de door de Duitse arts Samuel Hahnemann gegeven regels en inzichten. In 1796 ontdekte hij de Similiawet: het begin van de homeopathie. 2000 jaar eerder had Hippocrates reeds beschreven, dat er twee manieren zijn om zieken te behandelen; de methode van het tegengestelde, de allopathie en de methode van het gelijkende, de homeopathie. Het is de verdienste van Hahnemann dat hij de Similiawet, het gelijkende geneest het gelijkende, systematisch heeft doorgevoerd en beschreven in zijn boek "Organon van de geneeskunde". Similia Similibus Curentur, het gelijkende geneest het gelijkende, betekent, dat een stof die bij gezonde mensen bepaalde ziektesymptomen veroorzaakt, in een homeopathische potentie soortgelijke symptomen bij zieke mensen kan genezen.

Een voorbeeld; het drinken van koffie veroorzaakt o.a. slapeloosheid, terwijl coffea in een potentie kan zorgen voor een goede nachtrust.

Consulten

Het consult bestaat uit een gesprek met de homeopaat, waarbij van u wordt gevraagd uw klachten en problemen zo volledig en zo subjectief mogelijk (dus zoals u het zelf ervaart) te vertellen. Verder zal de homeopaat tijdens dit gesprek een zo goed en volledig mogelijk beeld van u proberen te krijgen. Dit beperkt zich niet alleen tot informatie over het lichaam, maar ook over mentale en emotionele gesteldheid. Alle verschijnselen en details bij een ziekte worden gezien als belangrijk. Aan de hand van de verkregen informatie tijdens het gesprek bepaalt de homeopaat welk geneesmiddel u als individueel, uniek wezen nodig heeft.

Totaliteit

Bij het bepalen van het geneesmiddel wordt uitgegaan van de totale informatie die u heeft verstrekt. Dus over uw mentale, emotionele en fysieke gesteldheid. Het ene geneesmiddel, dat u verstrekt wordt, heeft dus ook een werking op uw gehele gesteldheid. Het passende homeopathisch middel wordt gewoonlijk eenmalig ingenomen.

Chronische klachten

Klachten die al een behoorlijke geschiedenis kennen, vragen enige tijd voor ze totaal genezen, hoewel verbetering soms al vrij snel verkregen kan worden. De behandeltijd zal zeer individueel bepaald zijn. Na één of twee consulten kan wel enige indicatie gegeven worden. Chronische ziekten hoeven niet per definitie ongeneeslijk te zijn. Of genezing mogelijk is, is zeer afhankelijk van de individuele constitutie.

Acute klachten

Acute aandoeningen, zoals bijv. koorts, kunnen door de klassieke homeopathie, in weerwil tot wat vaak wordt gedacht, goed en snel worden behandeld.

Dieet

Voor de dag van inname van het middel wordt u gevraagd het gebruik van koffie, thee, pepermunt, menthol en chocolade te beperken. Deze artikelen kunnen de werking van het geneesmiddel verstoren of teniet doen. Het gebruik van tandpasta met pepermunt en menthol wordt voor de duur van de behandeling afgeraden.

Middelen

De klassiek homeopathische middelen worden gemaakt van planten, mineralen, metalen en dierlijke stoffen. De middelen bestaan uit verdunningen van deze stoffen, die ritmisch bewerkt worden, gepotentiëerd en daarbij worden ze sterker in hun werking.
De middelen kunnen in verschillende vormen toegediend worden: granulen (grote korrels), globuli (kleine korrels) of een opgeloste dosis.
Deze middelen kunnen het best ingenomen worden door ze onder de tong te laten smelten, waarbij het verstandig is een kwartier ervoor tot een kwartier erna niets te eten of te drinken.