Inspiring Homeopathy

Inspiring Homeopathy is een nieuwe manier van behandelen, gebaseerd op de klassieke homeopathie, maar met een geheel nieuwe kijk op ziekte en gezondheid en het genezingsproces. De therapie werd ontwikkeld door Tinus Smits, homeopathisch arts te Eindhoven.

Nieuwe middelen
Door zorgvuldige waarneming in de praktijk ontdekte hij dat er naast het persoonlijke (klassieke homeopathie), nog universele lagen bestaan, die bij een ieder aanwezig zijn. Hij ontwikkelde daarvoor de bijpassende middelen.

Nieuwe naam
Deze nieuwe manier van behandelen noemde hij Inspiring Homeopathy (IH), omdat het de mens in een spiraalbeweging naar zijn kern, zijn essentie brengt en daarbij fundamentele blokkades op die weg opruimt. Opvallend is dat IH niet alleen genezend werkt op de klachten, maar ook tot spontane inzichten leidt in eigen functioneren en tot structurele veranderingen in het levensproces. Het kan mensen die vastgelopen zijn in hun leven weer vlot trekken. De behandeling met IH wordt zo een katalysator voor persoonlijke groei en ontwikkeling en is vaak een antwoord op vastgelopen genezingsprocessen. Dit leidde onder andere ook tot een geheel nieuwe behandeling voor ADHD-kinderen, autisme en andere gedragsstoornissen (zie Cease autisme-therapie), voor chronische vermoeidheid, maar ook voor mensen met ernstige psychische trauma`s.

Universele lagen
Er worden zeven lagen onderscheiden en elke universele laag heeft zijn eigen thema. Het geeft aan waar mensen voornamelijk mee bezig zijn, in welk proces ze op dat moment zitten. De volgorde van deze lagen kan bij iedereen verschillend zijn.

De eerste laag heeft als thema onvoldoende zelfvertrouwen, waardoor je kwaliteiten onderontwikkeld blijven. Faalangst speelt hier een centrale rol.

De tweede laag heeft als thema gebrekkige eigenliefde, waardoor je allerlei compensatiemechanismen in het leven roept en steeds een gevoel van een tekort hebt. Deze laag wordt gekenmerkt door verlatingsangst, eenzaamheid, overdreven behoefte aan liefde en aandacht of juist een afwijzen daarvan.

De derde laag heeft als thema onvoldoende incarnatie, niet echt hier op aarde zijn, onvoldoende binding met de materie, waardoor je er niet echt voor gaat, dingen uitstelt, zweeft en weinig levensvreugde kent.

De vierde laag heeft als thema onvoldoende afscherming. Alles komt te sterk binnen, er is een overgevoeligheid voor de buitenwereld, er komt te veel op je af. Je loopt met de ellende van anderen rond. Je energie is vervuild. Er is verlies van eigen identiteit. Je hoofd is vol.

De vijfde laag heeft als thema onverwerkte traumatische ervaringen, zowel recentelijk als uit een ver verleden. Het geeft een gevoel van beschadigd zijn, van het komt nooit meer goed, van achterdocht. Het is een laag met veel onderdrukte boosheid en soms ook haat.

De zesde laag heeft als thema het conflict tussen goed en kwaad en ons worstelen met de dualiteit van ons bestaan. De genezing van deze laag kan je bevrijden van allerlei soms onverklaarbare schuldgevoelens en boosheid.

De zevende laag is de kroon op je werk in het proces van persoonlijke groei en geestelijke ontwikkeling. Hierdoor wordt je weer verbonden met je kern, je essentie, je ziel, de kosmos. Het brengt je terug bij wie je eigenlijk bent.

Proces
Inspiring Homeopathy is een proces dat tot een steeds grotere mate van evenwicht en harmonie kan leiden op alle niveaus: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel.
Ook de IH zelf is in proces en in ontwikkeling.