CEASE autisme-therapie

De behandeling van autistische kinderen en zelfs van volwassenen heeft zich uitgekristalliseerd en heeft de naam CEASE autisme-therapie gekregen, wat staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression.

In de praktijk bleek autisme door een stapeling van verschillende factoren veroorzaakt te kunnen zijn. Stap voor stap worden alle mogelijke oorzaken (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties, ziektes, enz.) ontstoord met de homeopathisch verdunde en gepotentieeerde stoffen die het autisme veroorzaakt zouden kunnen hebben. Met isotherapie, een vorm van homeopathie die de toxische stoffen als een homeopathisch medicijn gebruikt, zou de verstorende werking op het kind weer uitgewist kunnen worden. Meestal worden verschillende, in sterkte oplopende, potenties gebruikt om de energie van de patiënt van de afdrukken van de toxische substanties of ziektes te ontdoen.

CEASE autisme-therapie is een methode om autistische kinderen te behandelen en is ontwikkeld door Tinus Smits. Uitgebreide informatie over deze methode is te lezen op de speciale website over CEASE: www.cease-autism.com

In 2009 heb ik de opleiding tot gecertificeerd CEASE behandelaar bij Tinus Smits gevolgd om zo de kwaliteit van de behandeling en de juiste toepassing ervan te garanderen. Alle CEASE behandelaars over de hele wereld blijven in contact via een interactief forum.

Ook bij veel chronische klachten en andere gedrags- en ontwikkelingstoornissen (ADHD, PPD-NOS, Asperger enz.) agressie, concentratiestoornissen, epilepsie enz. is het mogelijk om deze therapie  toe te passen. Volwassenen met dergelijke klachten kunnen ook nog baat hebben bij deze behandeling.