Homeopathische Preventie van ziektes (HP)

Inleiding

In Nederland kunnen baby’s de eerste 14 maanden voor 11 ziekten gevaccineerd worden. Een toenemend aantal ouders vraagt zich af of deze echt nodig zijn en of de nadelen niet groter zijn dan de voordelen. Het begrip vaccinatieschade wordt steeds meer bekend. In Nederland zijn vaccinaties een keuze, geen verplichting.

Een goed vorm van preventie zonder bijwerkingen en zonder verzwakking van de algemene afweer, is Homeopathische Profylaxe (HP). Deze vorm van preventie bestaat uit het geven van homeopathische verdunningen van bepaalde stoffen. Er kan gekozen worden voor deze preventie ten tijde van een epidemie of wanneer er bijv. in de omgeving van een pasgeborene kinkhoest voorkomt. Het is ook mogelijk om voor alle ziekten, waartegen volgens het Rijksvaccinatieprogramma wordt gevaccineerd, een HP programma volgens een bepaald schema te volgen. Tevens is deze methode toepasbaar bij het maken van reizen voor de ziekten waar men nu vaccinaties adviseert.

In Australië heeft homeopathisch arts Dr. Isaac Golden zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van (kinder)ziekten. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn uitgebreide onderzoek en het onderzoek van anderen, dat aantoont dat homeopathische preventie een net zo hoge effectiviteit heeft als een vaccin. In 2004 promoveerde hij aan de Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische preventie, dat gedurende 20 jaar werd toegepast.

Effectiviteit

De effectiviteit ligt bewezen rond de 90%, dwz rond de 90% krijgt de ziekte niet en zonder de negatieve gevolgen van de reguliere vaccins en met minder complicaties als de ziekte toch wordt doorgemaakt. Ook is de algehele gezondheid van HP kinderen beter dan met andere vormen van preventie. Zij zijn minder vaak ziek en lijden over het algemeen veel minder aan chronische keel-, neus- en oorklachten dan regulier gevaccineerde kinderen.

In tegenstelling tot Nederland, waar vaccinatie de eigen keuze en verantwoordelijkheid is van ouders, is het in Australië verplicht om je kind volledig te vaccineren voor het naar school of een kinderdagverblijf gaat. HP is door de overheid in Australië een tijdlang (nu niet meer) geaccepteerd als een alternatief voor hun eigen vaccinatieprogramma.

Als ook u wilt voorkomen dat uw kind de bof, mazelen, kinkhoest of een andere infectieziekte krijgt en u kiest er voor uw kind niet te laten vaccineren, dan is HP een veilige methode die aantoonbaar een goede bescherming geeft.